Home » Bieden en Jokeren

Helaas,


Aan een lange traditie in ons buurthuis, kaarten op de dinsdagavond, komt een einde.


Ingaande komende dinsdag, 6e oktober, zal er voorlopig geen kaartavond op dinsdag meer zijn in ons buurthuis de Zeemeeuw.


Via deze weg willen wij de trouwe kaarters bedanken, die het mogelijk hebben gemaakt om jaren lang gezellige kaartavonden in het Buurthuis te hebben.


Vrijwilligers van de wijkvereniging